Jak króliki reagują na petardy


Jako zwierzęta w naturze pełniące rolę ofiary, króliki są z natury zwierzętami bardzo ostrożnymi i wyczulonymi na różnego rodzaju bodźce. Najbardziej rozwinięty jest u nich zmysł węchu i słuchu. Potrafią one usłyszeć nie tylko to, co słyszą ludzie, lecz również dźwięki o niskiej częstotliwości niesłyszalne dla człowieka.

Ze względu na tak zintensyfikowany poziom rozwinięcia narządu słuchu, dźwięki wystrzałów fajerwerków (max 120 dB) niewątpliwie wpływają na dyskomfort zwierząt zarówno dzikich jak i domowych. Długotrwały strach i stres wywołany nagłymi i głośnymi dźwiękami połączonymi z błyskami może znacząco obniżyć poziom dobrostanu królików.

Fizjologiczne i behawioralne oznaki stresu u królików

Podczas sytuacji stresowych podnosi się temperatura ciała, która – owszem – może pomagać w walce z infekcjami, jednak gdy jest ona długotrwała powoduje zmiany nie tylko zachowania, lecz również wewnętrzne przemiany hormonalne, uszkodzenia układu nerwowego oraz innych komórek. Długotrwały stres powoduje wzrost poziomu kortyzolu we krwi, który w nadmiarze powoduje uszkodzenia nerek i mięśni.

Objawami behawioralnymi, które króliki wykazują podczas stresu jest na pewno znieruchomienie lub nagła ucieczka. Dodatkowo w obliczu zagrożenia mogą wykazywać takie zachowanie jak głośne tupanie tylnymi kończynami o podłogę w celu ostrzeżenia reszty stada. W nawiązaniu do wcześniej wspomnianej gorączki, możliwe jest stopniowe ograniczanie pobierania pokarmu, co jest bardzo niebezpieczne dla funkcjonowania całego układu pokarmowego i metabolizmu. Innymi objawami fizjologicznymi może być przyspieszenie tętna oraz oddechu, co jest widoczne poprzez szybkie ruchy nosa. Jednak króliki jako zwierzęta niezwykle społeczne mogą czuć się bezpieczniej jeśli są utrzymywane grupowo. U osobników trzymanych pojedynczo obserwuje się stosunkowo gorsze radzenie sobie ze stresem.

Jak mądrze zadbać o swojego podopiecznego?

Zwierzęta te najlepiej czują się na podłodze, dlatego nie zaleca się podnoszenia ich bez wyraźnej potrzeby jak np. zabiegi pielęgnacyjne lub wizyty weterynaryjne, tym bardziej podczas sezonu „fajerwerkowego” odradzane jest takie uspokajanie swoich pupili. Pomocne w tym czasie może być natomiast zasłonięcie okien w pomieszczeniu, w którym znajduje się wybieg, najlepiej żeby było to miejsce odosobnione, wyciszone, które królik zna, z możliwością kryjówki np. w domku czy pod łóżkiem, dla większego poczucia bezpieczeństwa. Dodatkowo można pokusić się o pozostawienie włączonej małej lampki, dzięki czemu królik będzie bez problemu obserwował otoczenie.

Podczas wystrzałów najlepiej co jakiś czas sprawdzać jak się zachowuje i w razie zbyt silnej reakcji stresowej próbować przenieść go do miejsca bardziej ustronnego lub w ostateczności wziąć królika na kolana i zakryć mu uszy. Z doświadczenia natomiast obserwuje się niewiele tak gwałtownych reakcji, dlatego pozostawienie zwierzęcia w spokoju, lecz pod kontrolą będzie najlepszym rozwiązaniem.
Autor: tech. wet. inż. Julia Wieczorek