Kodeks Dobrego Sąsiada

Kodeks Dobrego Sąsiada będzie publikowany w odcinkach; można go wydrukować i przekazać władzom spółdzielni/wspólnoty, można też anonimowo wywiesić go na klatce.

Remonty

Niech dobrym obyczajem będzie poinformowanie sąsiadów parę dni wcześniej o planowanym remoncie. Można wywiesić kartkę na klatce schodowej albo słownie powiadomić sąsiadujących z naszym mieszkaniem lokatorów. Oczywiście informacja nie zwalnia nas ze stosowania się do regulaminu wspólnoty/spółdzielni. Przeważnie remonty są dozwolone w dni powszednie w godz. 9-18 i w soboty 9-14. W niedziele i święta remonty są wykluczone. Uszanujmy te wspólne ustalenia.
Starajmy się konieczny hałas skumulować. Róbmy remont nawet głośny, ale krótko. Najgorsze są takie remonty, które przeciągają się w nieskończoność. Właściwie w każdy weekend, jak tylko przysłowiowy szwagier, z którym robimy remont ma wolne. Pamiętajmy, że nie mieszkamy sami!

Muzyka/Telewizja

Żadne dźwięki nie powinny wychodzić poza ściany naszego mieszkania. Zarówno w porze dnia jak i w nocy! Jeśli tak się zdarzy i sąsiad nam zwróci uwagę, to nie obrażajmy się, nie traktujmy go wrogo, że chce nas pouczać, ograniczać naszą wolność! Przyjmijmy to za jego słuszne prawo. Prawo do ciszy, spokoju, odpoczynku. Ściszmy głośność. Za chwilę nam może coś przeszkadzać z jego strony, wtedy też spokojnie poinformujmy go o tym. I poprośmy o zmianę przyzwyczajeń. Nie lekceważmy sąsiada, człowiek mieszkający obok nas może kiedyś być dla nas nieocenioną pomocą.

Wersja do pobrania i wydruku