Fundacja Nexus o fajerwerkach

W internecie można przeczytać wywody producentów i dystrybutorów, że powstałe podczas detonacji substancje nie utrzymują się długo w powietrzu, ale dosyć szybko opadają na ziemię. Rzecz jednak w tym, że nie bezpowrotnie.

„Podczas eksplozji sztucznych ogni cała gama rozmaitych zanieczyszczeń dostaje się do atmosfery. W trakcie fajerwerkowych spektakli powstają tlenki, m.in. siarki, azotu, węgla. Do tego dodajmy pyły zawieszone PM 2,5 i PM 10, czyli aerozole atmosferyczne, w których znajdziemy przegląd toksyn uważanych za bardzo groźne dla organizmów żywych, w tym benzopireny, furany i dioksyny. Pozostałości wybuchów osiadają na powierzchni ziemi lub wody, a tam oddziałują na otoczenie w mniej lub bardziej toksyczny sposób. Działają na organizmy żyjące w glebie oraz mają wpływ na życie w wodzie. Duża część zanieczyszczeń powstałych podczas pokazów sztucznych ogni na obszarach miejskich, dosyć szybko i w dużych ilościach przedostaje się kanalizacją burzową do wód powierzchniowych. Jest to kolejny rodzaj zanieczyszczeń, których można uniknąć poprzez rezygnację ze stosowania materiałów pirotechnicznych.”

Powyższy cytat pochodzi z obszernego opracowania Fundacji Nexus:

http://www.fundacjanexus.org/2019/12/29/fajerwerki/